Vad är premolarer och incisiver för något? Vad betyder ocklusalt och buckalt? Och vad är det för skillnad på initialkaries och manifestkaries? Lär dig tandläkarens språk så att du kan hänga med i stolen!

Som patient är det lätt få för sig att det är ett helt annat språk tandläkaren och tandsköterskan talar med varandra. Och visst använder de många komplicerade, odontologiska och medicinska termer, men det går faktiskt att lära dig grunderna för att bättre kunna förstå vad de säger.

Sifferbeteckning på varje tand

Du har säkert hört att tänderna har olika sifferbeteckningar som styrs av placeringen i munnen. Tandläkaren delar in munnen i kvadranter, det vill säga i fyra lika stora delar. Den första delen är tänderna i höger överkäke och den andra är tänderna i vänster. Den tredje är tänderna i vänster underkäke och den fjärde är, inte helt oväntat, tänderna i höger.

Dina tänder har nummer

Varje del innehåller normalt sju tänder, eller åtta om du fått dina visdomständer. Från mitten och bakåt betecknas således tänderna med siffrorna ett till åtta. Det innebär att till exempel din högra framtand i överkäken kallas för 1.1 (första tanden i första kvadranten) och din spetsiga hörntand i vänster underkäke kallas för 3.3 (tredje tanden i tredje kvadranten).

De olika tandtyperna

Totalt ska du alltså ha 28 tänder, eller 32 om du fått alla fyra visdomständer. Men tänderna ser ju inte likadana ut och därför har de också olika namn. Tandläkaren skiljer på incisiver, caniner, premolarer och molarer. Incisiverna är alla framtänder. Och det är faktiskt inte bara de där två i överkäken som mest påminde om sockerbitar när de först dök upp som kallas framtänder. Även de som sitter på varsin sida av dessa, och förstås motsvarande fyra tänder i underkäken, räknas som framtänder. Alltså totalt åtta stycken.

Premolarerna är åtta

Hörntänderna, de där spetsiga tänderna som kommer näst efter framtänderna, kallas för caniner. Dessa har du fyra av. De små kindtänderna, som följer på hörntänderna, heter premolarer och dem har du åtta av i munnen. Samma antal har du av molarerna, vilket förstås är de stora kindtänderna som sitter längst bak i munnen, eller före en eventuell visdomstand i vardera kvadrant.

Tandens olika ytor

För att ytterligare komplicera det hela har tandläkaren också benämningar för tandytorna, det vill säga åt vilket håll en viss yta vetter. Det finns sex namn för tandytor. Mesialt betyder att tandytan vetter mot mitten av munnen. Buckalt innebär att tandytan vetter mot kinden. Distalt är ordet som används för tandytan längst bak på tanden. Ocklusalt betyder ovanpå tanden, det vill säga själva tuggytan. Lingualt och palatinalt betecknar tandytor i under- och överkäke och står för närmast tungan respektive närmast gommen.

Karies kan gå olika djupt

Tandsjukdomen karies, som leder till hål, kan gå olika djupt i en tand. För att förstå hur det funkar måste vi nog först kika lite på hur tanden är uppbyggd. Tandens yttersta lager, dess skydd, består av ett mycket hållbart lager emalj. Under emaljen finns det mjukare dentinet. Längst in finns pulpan som består av nerver och blodkärl.

Initialkaries kan läka

Ett litet kariesangrepp, det vill säga ett angrepp som bara berör emaljen, kan läka ut. Ett sådant angrepp kallas initialkaries. Tandläkaren kallar också initialkaries för D1. Om kariesangreppet finns i anslutning till en gammal lagning kallas det för sekundärkaries, eller D2. Termen manifestkaries, D3, innebär att angreppet gått igenom emaljen och ner i dentinet. Om ett sådant hål inte behandlas kan bakterierna tränga längre in i tanden så att den innersta delen, pulpan, blir inflammerad. Inflammationen kan i vissa fall fortsätta ut i käkbenet och ge skador även där.

Olika typer av lagningar

Nu hoppas vi förstås att du inte ska behöva råka ut för karies som leder till ett hål! Men om det skulle hända och om hålet är litet är en fyllning oftast det rätta valet. Det vanligaste materialet idag kallas för komposit och är ett lagningsmaterial i plast. Är hålet större, och dessutom går ner mellan tänderna, är ett inlägg många gånger ett bättre val. Inlägg går att tillverka i flera olika material, men vanligast är inlägg i keramiskt material, guld och komposit.

Stift och pelare stöttar

Om hålet är så stort att tandens sidoväggar är för tunna för att kunna bära en fyllning eller ett inlägg, väljer tandläkare oftast att göra en krona. Ibland är tanden så skadad och kort att den inte kan bära en krona. Då kan tandläkaren förlänga tanden med ett stift, eller pelare som det också kallas. Stiftet sätts fast inne i roten och tanden måste då vara rotfylld. På stiftet kan en krona sedan fästas.