Huddinge tandvårdscenter är en del av praktikertjänst, som för åttonde året i rad har de nöjdaste tandvårdspatienterna i landet.

När patienter i tandvården får säga sitt är resultatet tydligt. Nöjdast är de med Praktikertjänst – för åttonde året i rad och på samtliga undersökta områden. Det visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga undersökning.

– Det är mycket glädjande att vårt fokus på kvalitet ger effekt när patienterna bedömer oss. Att vi dessutom förbättrar resultaten inom samtliga undersökta områden visar att vi fortsätter utveckla verksamheterna i rätt riktning, säger Ann-Chriztine Ericsson,affärsområdeschef Tandvård, Praktikertjänst.

SKI:s mätning bygger på telefonintervjuer med totalt 4 325 personer i åldern 16-82 år. De genomfördes under hösten 2015 och omfattar ett antal olika samhällstjänster. I mätningen ligger Tandvård - precis som tidigare år - i topp när det gäller kundnöjdhet med en genomsnittlig nöjdhet på 82,4 på en skala från 1-100. Med ett nöjdhetsindex på 87,9 överträffar Praktikertjänst både det totala snittet och snittet för privat tandvård, som når 85,3, och Folktandvården, som landar på 79,5.

Nytt för i år är frågan om image, hur patienterna uppfattar varumärket. I det ingår bland annat att bedöma hur pass nytänkande verksamheten är och i vilken grad de månar om sina patienter. Även här hamnar Praktikertjänst i topp, med ett index på 88,7, att jämföra med Folktandvårdens 78,6.

– En framgångsfaktor är att vi har nära till besluten och kan lägga fokus på vården och vårdkvaliteten. Det, i kombination med hög kontinuitet, gör att vi får mycket uppskattning från våra patienter, säger Johan Klang, tandläkare inom Praktikertjänst i Trelleborg.

Praktikertjänst arbetar systematiskt med att säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet. I det ingår bland annat årlig diplomering av samtliga verksamheter.

– Kvalitetsarbetet går som en röd tråd genom hela Praktikertjänst och syftar till att leverera bättre vårdkvalitet och högre patientsäkerhet. Nu fokuserar vi på vidareutveckla och förbättra kvalitetsarbetet för att öka kundnöjdheten ytterligare, säger Ann-Christine Bolle, Patientsäkerhetschef på Praktikertjänst.