Har du hört något begrepp från din tandläkare eller läst ett nytt ord på nätet som du inte riktigt greppar? Här är några vanliga ord inom tandvården och vad de betyder.


AMALGAM
Material för tandfyllning, en blandning av koppar, silver, kvicksilver m m, används dock inte idag.

ANALGETIKA
Smärtstillande preparat.

ANESTESI
Bedövning.

ANTIBIOTIKA
Bakteriedödande läkemedel.

APLASI
Avsaknad av ett eller flera tandanlag från födseln.

APPROXIMALYTA
Tandytorna mellan tänderna.

BAKTERIER
Mikroorganismer som finns naturligt i stor mängd. De flesta är nödvändiga och ofarliga.

BETTFYSIOLOGI
Läran om tuggsystemet.

BETTSKENA
Avtagbar skena i hård- eller mjukplast som avlastar tuggsystemet och motverkar muskelspänning i huvud och hals. Förhindrar samtidigt nedslitning av tänderna.

BRO
Ersättning för en eller flera förlorade tänder som fästs på närliggande tänder. Konstruktionen fungerar som en "bro" över tandluckan och går inte att ta av.

BRUXISM
Termen för tandgnissling och tandpressning.

BRYGGA
Se bro.

BUCKALT
Den yta av tanden som vetter mot kinden.

CANIN
Hörntand, tand nummer 3, räknat från mitten av tandraden.

CEMENT
Används för att "klistra fast" broar som inte är avtagbara.

DELPROTES
En delprotes är fäst med klamrar vid kvarvarande tänder och är avtagbar.

DENTAL
Härstammar från ordet dent som betyder tand.

DENTIN
Tandbenet, den något mjukare inre delen av tanden. Finns under emaljen.

DEPURERA
Ta bort tandsten.

DIASTEMA
Ett utökat mellanrum mellan två intilliggande tänder.

DISTALYTA
Den yta av tanden som vetter bakåt mot angränsande tand, framifrån sett.

EMALJ
Det hårda, yttre skiktet på tanden.

ENDODONTI
Läran om rotbehandling.

ERUPTION
När en ny tand tränger fram.

EXKAVERA
Avlägsna karies ur en tand.

EXTRAKTION
Att dra ut en tand.

FISSURER
Fåror i tanden, vanligast på tuggytor.

FISSURFÖRSEGLING
Tandläkaren lägger en tunnflytande plast över fårorna, eller groparna, i tandens tuggytor för att utestänga bakterier.

FIXTUR
Annat ord för titanskruv.

FLUOR
Naturligt grundämne som bl a stärker tänderna. Finns i lösning samt som tillsats i t ex tandkräm, tuggummi och tabletter.

FRONT(EN)
Framtänder.

FYLLNING
Lagning, ersättning av förlorad tandsubstans.

GINGVIT
Tandköttsinflammation.

GLASJONOMER
Ett tandfyllningsmaterial av silikatpulver och hårdplast som avger fluor.

GULD
Ädelmetall som kan användas till fyllningar, kronor och broar.

GUTTAPERKA
Gummiliknande material som används vid rotfyllning.

HALITOSIS
Dålig andedräkt.

IMPLANTAT
Titanskruvar som opereras in i käkbenet.

IMPLANTATBRO
Bro som är förankrad i käkbenet. Kallas även för KBF-bro (käkbensförankradbro).

INCISIV
Framtand, tand nummer 1 och 2, räknat från mitten av tandraden.

INFEKTION
Intrång av mikroorganismer i kroppsvävnad. Ger ofta inflammation.

INFLAMMATION
Aktiverat immunförsvar. Ger svullnad, rodnad, smärta, temperaturhöjning och nedsatt funktion.

INITIALKARIES
Första stadiet av karies.

INTERDENTALBORSTE
Liten "flaskborste" för rengöring mellan tänderna.

INTERDENTALT
Utrymmet mellan tänderna.

INVISALIGN
Avtagbara, nästan osynliga tandregleringsskenor.

KARIES
Sjukdom som orsakar hål i tänderna.

KARIOLOGI
Läran om kariessjukdomar.

KERAM
Tandfyllningsmaterial av keramik.

KLORHEXIDIN
Bakteriedödande medel.

KOFFERDAM
Gummiduk som sätts fast runt tanden vid t ex en rotbehandling för att hindra att det läcker saliv.

KRITKARIES
Ytlig karies, kritliknande. Se initialkaries.

KRONA
Den del av tanden som normalt syns i munnen. Består av emalj och dentin. Ordet används också för en konstgjord krona, t ex guldkrona eller krona i keramik, som används för att bygga upp en skadad tand.

KÄKBEN
Över- och underkäken som tänderna sitter fast i.

LAMINAT
Tunt porslinsskal som sätts fast på skadade eller fula tänder.

LINGUALYTA
Den yta av tanden som vetter mot tungan.

LOKALANESTESI
Bedövningsmedel som ges lokalt för att bedöva ett begränsat område.

MESIALYTA
Den yta av tanden som vetter mot angränsande tand, "framåt i munnen".

MJÖLKTÄNDER
Barnens första 20 tänder som tappas och byts ut från cirka 4 till 14 års ålder.

MOLAR
Kindtand, "oxeltand", tand nummer 6, 7 och 8, räknat från mitten av tandraden.

MUNSLEMHINNA
Täcker hela munhålan, tandkött, gom och munbotten.

OCKLUSALT
Tandens tuggyta.

ODONTOLOGI
Läran om tänderna och deras sjukdomar.

ORALKIRURGI
Operation i munhålan.

OSTEIT
Inflammation i benvävnad.

PARODONTIT
Namn för tandlossningssjukdomar.

PARODONTOLOGI
Läran om tändernas stödvävnander.

PEDODONTI
Läran om barntandvård.

PERMANENTA TÄNDER
De bestående tänderna som kommer efter mjölktänderna. Totalt 32 stycken inklusive visdomständer.

PH
Mäter surhetsgraden.

PLACK
Bakteriebeläggning på tänderna.

PORSLIN
Används bl a som fyllning och krona eller som fasadmaterial i krona eller bro.

PREMOLAR
Främre kindtand, tand nummer 4 och 5, räknat från mitten av tandraden.

PRIMÄRA TÄNDER
Annat uttryck för mjölktänder. Totalt 20 stycken.

PROFYLAX
Förebyggande tandvård.

PROTETIK
Läran om konstgjorda tandersättningar såsom krona/bro, proteser, implantat med mera.

PULPA
Den innersta delen av tanden som består av nerver och blodkärl.

PULPIT
Smärtsam inflammation i pulpan.

ROT
Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter.

ROTFRAKTUR
En spricka i roten.

ROTFYLLNING
Behandling där den skadade pulpan tas bort och tandens rotkanal försluts med guttaperka och ett rotkanalcement.

SEDERANDE
Lugnande.

SEKUNDÄRKARIES
Karies i anslutning till en fyllning eller krona.

SKALFASAD
Se laminat.

SKANNER
Digital metod att läsa av tänderna inför en planerad behandling med tex krona eller bro. Används idag ofta istället för avtryck.

SMILE LINE
Relationen mellan överkäkständerna och underläppens kurvatur.

SUTUR
Stygn för att dra samman sårkanter vid t ex operation eller skada.

SYRAATTACK
Bakteriernas angrepp på tanden, när de bryter ner socker till syra.

TANDBEN
Samma som dentin, dvs den något mjukare delen av tanken som finns innanför emaljytan.

TANDGNISSLING
När tänderna gnids mot varandra. Sker när man sover och ofta omedvetet. Se bruxism.

TANDKÖTTSFICKA
Fickan mellan tandkött och tand, normalt 1-3 millimeter djup.

TANDLOSSNING
Vardagligt uttryck för parodontit som är en tandlossningssjukdom som orsakas av t ex bakterier.

TANDNERV
Nervtrådar i tandens inre (se pulpa) som leder nervsignaler vidare till hjärnan.

TANDPRESSNING
När man biter ihop hårt och gnider tänderna mot varandra. Se bruxism.

TANDPROTES
Ersättning av tand på konstgjord väg. Tandproteser kan vara fasta eller avtagbara, till exempel kronor/broar eller löständer.

TANDSTEN
Hårda, förkalkade bakteriebeläggningar som kan finnas över och under tandköttskanten.

TANDVÅRDSRÄDSLA
Stark rädsla för tandvård.

TITAN
Metall som bland annat används vid implantatbehandling.

TITANSKRUV
En skruv som t ex ersätter en förlorad rot, och som växer samman med käkbenet. Används vid implantat.

TÄCKPROTES
En typ av helprotes som fästs med tryckknappar på implantat eller kvarvarande rot.

VISDOMSTÄNDER
Den sista kindtanden, tand nummer 8. Bryter i regel fram vid 18 till 20 års ålder.